Σε κρίση οι 30άρηδες: Δεν θα πάρουμε σύνταξη αντίστοιχη των εισφορών μας

politisonline
Δημοσιεύθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 5:18 μμ
1 sec

Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες, σύμφωνα με την έρευνα της δημοσκοπικής εταιρείας «Interview», εκφράζουν, με τον πλέον εμφανή τρόπο, την δυσάρεστη εκτίμηση πως οι συντάξεις που θα πάρουν σε 20 ή 30 χρόνια, οι σημερινοί 30άρηδες ή 40αρηδες δεν πρόκειται να είναι αντίστοιχες των εισφορών τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 715 ενηλίκων σε όλη τη χώρα στο διάστημα 13-15 Φεβρουαρίου. Βάσει των ευρημάτων, έξι στους δέκα συμμετέχοντες (59%) πιστεύουν ότι η τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση (σύνδεση κερδών με ασφαλιστικές εισφορές) κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ πάνω από εννέα στους δέκα (96%) εκτιμούν ότι επίκειται νέα συρρίκνωση των κύριων συντάξεων.

Οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το 87% των ερωτηθέντων, τις οποίες και τους προσφέρει το ασφαλιστικό τους ταμείο, σε σχέση με τις εισφορές τους, είναι ανεπαρκείς. Μόλις το 10% τις θεωρεί καλές, με το 3% να επιλέγει να απαντήσει «δεν ξέρω-δεν απαντώ».