Ενισχύεται το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ για τα τυχερά παιχνίδια

Γιάννης Πολίτης
Δημοσιεύθηκε Οκτώβριος 02, 2013, 2:14 μμ
6 secs

του Β. Μανδραβέλη

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προστατεύσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ στα επίγεια και διαδικτυακά τυχερά παίγνια καταδεικνύει τροπολογία που κατατίθεται στην ελληνική Βουλή. Με τη νέα τροπολογία, αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους προσφέρουν τυχερά παίγνια χωρίς άδεια στη χώρα μας, καταργούνται οι προσωρινές άδειες που είχαν εκχωρηθεί στο τέλος του 2011 σε 24 παρόχους και τέλος, ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Παράλληλα, όπως αναμενόταν, η τροπολογία αυξάνει τον μέγιστο αριθμό παιγνιομηχανημάτων (videolottery terminals ή VLTs) που θα μπορεί να φιλοξενήσει κάθε «μίνι καζίνο» του ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός ανέρχεται σε 50 αντί 25 που προέβλεπε ο σχετικός νόμος (v. 4002/2011). Σε ό,τι αφορά την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με την τροπολογία, καθίσταται η μοναδική αρχή εκχώρησης/έκδοσης αδειών τυχερών παιγνίων. Από τη συγκεκριμένη Επιτροπή θα λαμβάνουν άδεια όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεοπτικών σταθμών ή εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ήδη προσφέρουν παίγνια, είτε τύχης είτε συνδυασμού τύχης και γνώσης. Η ΕΕΕΠ επίσης θα είναι αρμόδια για την εκχώρηση αδειών για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό, από τον Οκτώβριο του 2020 και μετά, οπότε και θα έχει λήξει το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ. Μέχρι τότε η Επιτροπή θα μπορεί να εκδίδει άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου για παιγνίδια τύπου καζίνο (π.χ. πόκερ, ρουλέτα, μπλακ τζακ κ.λπ.), τα οποία, όμως, μεταδίδονται ζωντανά και το αποτέλεσμά τους δεν παράγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση καθορίζει με ευκρινή τρόπο τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ στα τυχερά παίγνια και ειδικά στις διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού. Μέχρι τώρα τα δικαιώματα αυτά προέκυπταν από ερμηνεία πολλών προγενέστερων κανονιστικών και ρυθμιστικών εγγράφων. Επίσης στην τροπολογία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ανακαλούνται οι άδειες που είχαν εκχωρηθεί προσωρινά στο τέλος του 2011. «Η παράγραφος 12 του άρθρου 50 και η κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής υπ’ αριθμόν ΠΟΛ 1248/2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2854/2011) καταργούνται με την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου», αναφέρει η σχετική τροπολογία. Πρόκειται για 24 επιχειρήσεις που έλαβαν άδειες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου στο τέλος του 2011 και οι οποίες παύουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση των νέων ρυθμίσεων σε ΦΕΚ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ποινές όσων παραβιάζουν τις νέες ρυθμίσεις γίνονται ακόμη πιο βαριές. Τα χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν ανέρχονται στις 700.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 χρόνια, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επίγεια, διαδικτυακά ή άλλου μέσου διεξαγωγής τυχερά παίγνια. Στην αρχική μορφή του, ο νόμος 4002/2011 προέβλεπε ποινές μέχρι 200.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_01/10/2013_535203